Privacy

Versie 1.8, 13 JULI 2022

Bij NMO zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. NMO als zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke doet er alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en toepasselijke uitvoeringswetgeving & de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Voor onze dienstverlening verwerkt NMO uw persoonsgegevens zoals: naam, (bedrijfs)adres, telefoonnummer, (bedrijfs)e-mailadres, onderzoeksinteressegebieden, geslacht, functietitel en bedrijfs URL. NMO verwerkt uw persoonsgegevens simpelweg omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt waarbij u steeds duidelijk wordt geïnformeerd over het doel waarom u uw persoonsgegevens verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NMO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief als u heeft aangegeven die van ons te willen ontvangen.

  • U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via het daarvoor bestemde formulier op de website van NMO. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, zullen wij uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, functie(titel) en e-mailadres opslaan voor dit doel. De grondslag waarop deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd, is uw toestemming welke u via een afmeldlink in de nieuwsbrief kunt intrekken.

Het versturen van uitnodigingen voor events en expertsessies, georganiseerd door NMO, als u heeft aangeven daarvoor te willen worden uitgenodigd.

  • Voor het versturen van uitnodigingen van door ons georganiseerde events of expertsessies wordt via het daarvoor specifiek aangemaakte formulier gevraagd naar uw voornaam, achternaam, emailadres, bedrijfsnaam en functie(titel). Op het moment dat u zicht aanmeldt, geeft u NMO toestemming om bovenstaande gegevens te verwerken welke toestemming u op ieder moment kunt intrekken.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met NMO. De volgende gegevens worden opgeslagen: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsadres en website URL. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang – een optimale dienstverlening – van NMO.

Om een sollicitatie te verwerken

  • Wanneer u solliciteert bij NMO wordt uw CV opgeslagen en uw emailadres en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de geschiktheid van u voor de invulling van een bepaalde vacature te beoordelen en de communicatie met u omtrent de sollicitatieprocedure. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang – het invullen van een vacature door een geschikte kandidaat – van NMO. Door middel van die systemen hebben de betrokken NMO-medewerkers toegang tot deze sollicitatiegegevens.

Inzageverzoek

Inzage in uw gegevens kunt krijgen via een verzoek per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
NMO bewaart uw persoonsgegevens zo langs als noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een wettelijk plicht op NMO van toepassing is is om uw persoonsgegevens te bewaren. Als we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichting, verwijderen we uw persoonsgegevens uit van onze systemen.

NMO hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Verzenden van onze nieuwsbrief als u heeft aangegeven die van ons te willen ontvangen.

  • NMO bewaart uw gegevens zolang u bent aangemeld voor de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, worden uw daarvoor relevante persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.

Het versturen van voor ons georganiseerde uitnodigingen voor events en expertsessies als u heeft aangeven daarvoor te willen uitgenodigd.

  • NMO bewaart uw gegevens totdat u zich afmeldt voor het ontvangen van uitnodigingen voor events en expertsessies. Uw daarvoor relevante persoonsgegevens worden dan verwijderd uit onze systemen.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Als we uw informatie niet langer noodzakelijkerwijs hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichting, verwijderen we de informatie van onze systemen. Indien u twee jaar geen diensten meer van ons hebt afgenomen of wij geen contact meer met u hebben gehad in het kader van onze dienstverlening, verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen.

Om een sollicitatie te verwerken.

  • NMO bewaart uw gegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt. Vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd uit onze systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

NMO verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die wij inschakelen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien dat juridisch vereist is een verwerkersovereenkomst om er onder andere voor te zorgen dat zij instaan voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NMO blijft echter altijd volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de services van MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief. De via de aanmelding verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Tevens maakt MailChimp gebruik van zogenaamde ‘web beacons’ (kleine transparante / onzichtbare afbeeldingen die worden ‘ingeladen’ wanneer u een e-mail opent) in mailings om te registreren of een e-mail gelezen is. Bekijk hier de privacyverklaring van Mailchimp.

Als u deelneemt aan het onderzoek van NMO dan kunt u bij uw onderzoeksbureau waarmee u contact hebt specifieke informatie vinden over de privacy rondom u als panellid. Bezoek daarvoor Ipsos: https://nmo.ipsos.com/ of Kantar: Privacy Statement

Als u daarbuiten toch nog vragen heeft, kunt u zich richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NMO gebruikt alleen technische, functionele cookies om optimaal gebruik van de website mogelijk te maken. NMO gebruikt geen analytische cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken en de daarmee mogelijk verband houdende verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NMO neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om vernietiging , verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft NMO een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan aan u; indien daartoe wettelijk verplicht.

Websites van derden
Via de website van NMO kunt u door navigeren naar websites van derden. Deze websites worden niet door NMO beheerd en gecontroleerd en NMO is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy statement of de inhoud van deze externe websites. U dient zich zelf op de hoogte te stellen van het privacy statement in kwestie.

Wijziging van deze privacy statement
Dit privacy statement is geen overeenkomst. NMO behoudt zich het recht voor het privacy statement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacy statement met zich meebrengen, brengen we u per email op de hoogte.
We verzoeken u dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop NMO met uw persoonsgegevens omgaat.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
Mocht u een vraag hebben over dit privacy statement of over de behandeling van uw gegevens door NMO, dan kunt u een e-mail sturen naar de privacy coördinator van NMO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NMO (bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Contactgegevens NMO
Nationaal Media Onderzoek
Burgemeester Stramanweg 108-S
1101 AA Amsterdam – Zuidoost
www.nationaalmediaonderzoek.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor privacy gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met de NMO FG:
W. Hulst
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NMO, horen wij dat graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. NMO wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.


© 2023 Nationaal Media Onderzoek