• Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

De kijkcijfers zoals opgenomen op deze website worden in opdracht van de Nationaal Media Onderzoek (NMO) verzameld. De intellectuele eigendomsrechten op de kijkcijfers, presentaties, rapporten en persberichten op deze website, waaronder mede begrepen het auteursrecht en het databankenrecht, berusten uitsluitend en volledig bij NMO. NMO is met betrekking tot het opstellen van de kijkcijfers afhankelijk van derden en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud, de juistheid of de volledigheid van de kijkcijfers en overige informatie op deze website. NMO is niet aansprakelijk voor vorderingen die verband houden met de kijkcijfers of overige informatie of een onjuistheid of onvolledigheid daarin. De kijkcijfers en overige informatie zoals gepubliceerd op deze website mogen uitsluitend worden gebruikt binnen de eigen organisatie. Het is niet toegestaan de kijkcijfers of overige informatie afkomstig van deze website op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NMO.

Bij iedere publicatie, referentie aan of overig gebruik van de kijkcijfers of overige informatie afkomstig van deze website zal NMO als bron vermeld dienen te staan, en wel als volgt: "Bron: Nationaal Media Onderzoek (NMO). Geen hergebruik toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationaal Media Onderzoek."


© 2023 Nationaal Media Onderzoek