Samenwerking

 

De organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print-, en Televisieonderzoek (NLO, NOM en SKO) zijn gezamenlijk opdrachtgever van de Media Standaard Survey (MSS).

 

Het MSS onderzoek is in 2011 van start gegaan en is de bron voor censusinformatie over mediabezit en gedrag in Nederland. Tevens levert het adressen van potentiële panelleden voor het kijkonderzoek op. De MSS wordt door Kantar TNS uitgevoerd. De samenwerking tussen de drie mediabereikonderzoeken is (internationaal) uniek.

 

De MSS is het vierde Nederlandse voorbeeld van een samenwerkingsproject. Eerder werkten SKO en RAB samen in het testen van draagbare meters, werkten STIR en NOM samen in de fusie van bereikdata en werkten SKO en STIR samen in het onderzoek naar online televisiekijken (WEB-TV). Ook gebruiken alle Mediabereik onderzoeken in Nederland dezelfde Lifestyle-indeling, ontwikkeld door NPO.

 

 

NLO
www.nationaalluisteronderzoek.nl

NLOStichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is per 1 januari 2012 actief en verantwoordelijk voor het onderzoek naar het radioluistergedrag van de Nederlandse bevolking en de rapportering daarvan. Het NLO zorgt tevens voor aanpassingen en innovaties in de methode van het luisteronderzoek. Het radiobereikonderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de exploitanten (RAB), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de mediabureaus (PMA) en de adverteerders (BVA). Gezamenlijk vormen zij een Joint Industry Committee (JIC) en zijn opdrachtgever van het luisteronderzoek.

 

 

RAB
www.rab.fm

RABRAB, Radio Advies Bureau, is het kenniscentrum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met radio als reclamemedium. Ook is RAB de opdrachtgever van het radio-onderzoek CLO (Continue LuisterOnderzoek). Het eind 2006 opgerichte RAB is zenderonafhankelijk, omdat het optreedt als vertegenwoordiger van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations. Met deze bundeling van krachten wil RAB de ontwikkeling van het vakgebied van radio stimuleren.

 

 

 

NOM
www.nommedia.nl


NOMNOM staat voor Nationaal Onderzoek Multimedia. De stichting is in 2001 opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte in gedrukte media (Joint Industry Commitee). NOM kent vier participanten, die elk namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NOM: BVA bond van adverteerders, Cebuco (Nederlandse DagbladPers), Nederlands Uitgevers Verbond (NUV), Groep Publiekstijdschriften (GPT) en Platform Media-Adviesbureaus (PMA)

 

NOM heeft als brede doelstelling het uitvoeren en publiceren van multimediaonderzoek. NOM laat twee hoofdonderzoeken uitvoeren: de NOM Print Monitor, waarin het bereik van dagbladen en tijdschriften wordt vastgesteld, en de daarop aansluitende NOM Doelgroep Monitor, waarin gedetailleerd het profiel van lezers qua activiteiten, interesses en consumptie wordt vastgelegd.

 

 

 

Start Over SKO Samenwerkende organisaties