Linear streaming & retourpad data

Linear streaming

SKO wil in samenwerking met digitale tv-aanbieders zoals bijvoorbeeld Ziggo en KPN inzicht verschaffen in het gebruik van linear streaming. Deze aanbieders maken het namelijk mogelijk om via een speciale app op de laptop, tablet of smartphone lineair televisie te kijken, dus het programma dat op dat moment door de zenders wordt uitgezonden.

SKO verzamelt meetstatistieken van de players van de distributeurs. Deze meetstatistieken bestaan o.a. uit starts, stops en de zenders. Om tot correcte en uniforme marktdata te komen, wordt de meetsoftware die de aanbieders gebruiken door SKO gecertificeerd.

Retourpad data
Een settopbox (STB) systeem is in staat om zaken vast te leggen die gebeuren tijdens het gebruik ervan door televisiekijkers. Dat gaat via het zogenaamde retourpad. Deze data (RPD-data) zouden in de toekomst op een aantal manieren bij kunnen dragen aan het tot stand komen van kijkcijfers:
  • RPD-data als registratiedata, naast de kijkcijfers uit het SKO panel. Het binnen een grote groep huishoudens vastleggen van inschakelgedrag van zenders kan betrouwbare inzichten geven in het zenderrepertoire binnen een selectie van de Nederlandse bevolking, namelijk diegenen die beschikken over een bepaald type digitale ontvangstmogelijkheid met retourkanaal
  • Een hybride toekomst; data uit miljoenen settopboxen en profielen uit SKO-paneldata
Op dit moment zijn kijkcijfers gebaseerd op zeer betrouwbare paneldata. In het televisielandschap zien we echter toename van het aantal te ontvangen zenders. Met name op dat vlak zou de vraag kunnen ontstaan naar meer schaalgrootte in de registratie. Hier zou STB-registratie een plek kunnen krijgen. Schaalgrootte verkleint de marges op de cijfers van kleine of doelgroepspecifieke zenders.
  • Door deze informatie vast te leggen en na validatie te combineren met de panelinformatie uit het kijkonderzoek voor publieksprofielen zou op zeer grote schaal betrouwbare kijkinformatie tot stand kunnen komen voor digitale/thematische zenders
  • Het op deze manier verwerken van RPD-data zou voor distributeurs de mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in het kijkgedrag van hun abonnees, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt voor BSkyB in het Verenigd Koninkrijk voor aanbodoptimalisatie

Naast het grootschalig vastleggen van kijkgedrag kan met RPD-data op termijn wellicht vastgelegd worden wat kijkers nog meer doen dan televisiekijken. Hiertoe zouden in de settopbox alle acties gelogd moeten worden. Zo kan inzicht verkregen worden in het gebruik van de Elektronische programmagids/Red Button applicaties en video on demand services.

Vastleggen en klaar?

De (internationale) praktijk leert dat data uit settopboxes niet 100% direct bruikbaar zijn als kijkcijfers. Het is ruw materiaal waar met regels nog valide data van gemaakt dienen te worden. Issues die een rol spelen zijn o.a. de volgende:

  • Staat de TV (nog) wel aan?
  • Zit er wel iemand te kijken? En zo ja, wie?
  • Wat gebeurt er op andere toestellen in huis? En is er bijvoorbeeld ook nog analoge ontvangst in hetzelfde huishouden?

© 2023 Stichting KijkOnderzoek