Test Kantar Media toont aan: algoritme kan voorspellen wie er kijkt in het huishouden

 

Settopboxdata als bron voor meting kijkgedrag

Kijkgedrag geregistreerd door settopboxen in Nederlandse huishoudens kan in de nabije toekomst een waardevolle bron zijn in het berekenen van de dagelijkse kijkcijfers. In potentie zou het kijkgedrag van bijna alle zes miljoen huishoudens verzameld en geanalyseerd kunnen worden als in de toekomst het percentage digitaal aangesloten huishoudens richting de 100% gaat. Op dit moment is het percentage huishoudens met digitale ontvangst op minimaal één TV-toestel 84% en dit percentage groeit nog ieder jaar verder. Met het oog op deze ontwikkeling heeft SKO Kantar Media de opdracht gegeven een test uit te voeren om settopboxdata van huishouddata te vertalen naar data op persoonsniveau, gebruikmakend van kennis uit het bestaande kijkonderzoek.

 

Kijkkans

Kantar Media heeft voor het voorspellen van individueel kijkgedrag een algoritme ontwikkeld: het Probability of Individual Viewing algoritme, kortweg PIV-algoritme. Het PIV-algoritme is al in meerdere landen getest en in gebruik genomen, meestal als aanvulling op het bestaande kijkonderzoek. Het PIV algoritme bepaalt de kans van een persoon om televisie te kijken op basis van een aantal achtergrondkenmerken, op voorwaarde dat de gezinssamenstelling bekend is. De kijkkans van een individu wordt berekend aan de hand van twee eigenschappen: de beschikbaarheid om te kijken en de relatieve zendervoorkeur van het gezinslid. Met deze twee kenmerken wordt een matrix opgesteld waarmee de kijkkans per dagdeel, per zender wordt vastgesteld. Op basis van de matrix worden de gezinsleden wel of niet aan het gemeten kijktraject toegewezen.

 

PIV-algoritme getest voor de Nederlandse markt

Ieder land laat specifieke kijkpatronen zien die uniek zijn per land. Het basis PIV-algoritme heeft een aantal iteraties doorlopen om het aan te passen aan de specifieke kenmerken van de Nederlandse markt. Hiermee is een test gedaan op een set met drie maanden proefdata uit het reguliere panelonderzoek van SKO. Deze dataset is ontdaan van persoonsgegevens om zo alleen het kijkgedrag van het huishouden over te houden. Vervolgens is het PIV-algoritme gebruikt om te voorspellen wie in het gezin televisie aan het kijken was. Figuur 1 laat zien dat de kijkdichtheid die in de testperiode voorspeld is door het PIV-algoritme, sterk overeenkomt met de daadwerkelijke kijkdichtheid in die periode.

 

Fig. 1 kijkdichtheid over de hele dag SKO kijkcijfers en test PIV algoritme

 PIV

 

Op het moment dat er data beschikbaar komt uit settopboxen van één van de kabelaanbieders in Nederland, zal SKO het PIV-algoritme nog verder laten ontwikkelen om de uitkomsten nog nauwkeurig aan te laten sluiten bij de Nederlandse markt.

 

We nodigen distributeurs met data uit settop boxes graag uit om samen met SKO onderzoek te doen naar het gebruik van dergelijke data in de Nederlandse markt.

Toelichting eisenpakket nieuw crossmediaal bereiksonderzoek

Op 2 juli is door NLO, NOM, SKO en VINEX een Request for Proposal (RfP) gepubliceerd voor de opzet en uitvoering van een nieuw crossmediaal mediabereiksonderzoek. Dit onderzoek gaat het “kijken”, “lezen” en “luisteren” naar/van media en reclame via alle beschikbare kanalen -online en offline- samenbrengen.

 

De RfP is een Engelstalig document dat primair bedoeld is voor partijen die willen inschrijven op een of meerdere contracten van het onderzoek en bevat veelal technische informatie, wat de toegankelijkheid voor geïnteresseerde ‘buitenstaanders’ niet bevordert. Voor hen is onderstaande toelichting bedoeld. Het beschrijft helder de wensen en eisen van het nieuwe onderzoek.

 

> Total Media Audience Measurement - Een toelichting op de Request for Proposal

> Persbericht Publicatie RfP nieuw crossmediaal bereiksonderzoek

TV in Nederland eerste helft 2018

De nieuwste cijfers over het Nederlandse televisielandschap zijn bekend:

 

  • Smartphone bezit stijgt verder naar 89% onder Nederlanders (13+), het bezit van televisie in huishoudens blijft met 96% stabiel
  • Digitale televisie is aanwezig in 89% van de Nederlandse huishoudens, analoge ontvangst daalt verder naar 13%
  • Het aantal huishoudens met internettoegang via de TV neemt gestaag toe, 46% van de huishoudens heeft een smart TV
  • Een op de drie Nederlandse huishoudens (34%) gebruikt minimaal wekelijks een betaalde online videodienst

 

> Persbericht TV in Nederland eerste helft 2018